Galgenweg 62  -  4761 KN Zevenbergen   0168 - 33 08  88   info@sgz7bergen.nl

Nieuwe gezondheidnieuwe gezondheid

De nieuwe richtlijnen van WHO en de Gezondheidsraad geven ons eigenlijk een, op wetenschap gebaseerd, leefstijl recept voor goede gezondheid. Garanties krijgt niemand, maar als je goed voor je lijf wil zorgen, dan ligt hier in ieder geval de invulling van ideale preventie.

De afgelopen 50 jaar wordt de gezondheid met name gekenmerkt door leunen op de zorg in de plaats van persoonlijke preventie. De media en commercie heeft ervoor gezorgd dat we honderdduizenden zogenaamde gezondheidsproducten voor de kiezen hebben gekregen, de een met nog grotere beloften dan de ander, maar allemaal ingestoken op het vlak van symptoom bestrijding en pleistertjes plakken. Elk jaar weer meer afslank producten, maar overgewicht blijft schrikbarend toenemen. Nu, anno 2015 weten we pas waarom. De zogenaamde oplossingen hebben ons collectief weerhouden om een duurzame oplossing te vinden en hebben er in de meeste gevallen voor gezorgd dat de situatie zelfs verslechterde. Zo weten we nu dat dieet een van de grootste oorzaken is van het jo-jo effect, toch volgden miljoenen mensen tientallen jaren de dieet goeroes.

Die tijd lijkt echter voorbij, er is een nieuwe stip op de horizon, een van duurzaam resultaat én duurzame gezondheid. Twee ontwikkelingen hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd;

De publicatie van de nieuwe Global Recommendations on Physical Activity for Health van de WHO.
De nieuwe richtlijnen goede voeding 2015, van de Gezondheidsraad.

Lees hier meer: Introductie – Nieuwe Gezondheid – EFAA.